Odborný kurz Zásady moderní výstavby a hospodárného provozování budov

Historie kurzu

Historie kurzu

Na jaře roku 2012 jsme zahájili první cyklus přednášek vzdělávacího programu pod názvem Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov. Kurz byl pořádán v rámci projektu řízeného sdružením CZ Biom a byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita, tudíž jen pro účastníky, jejichž podnikání bylo z min. 50 % na území hlavního města.

První z celkem tří kurzů Komplexního vzdělávacího programu byl zahájen v dubnu 2012, druhý kurz proběhl na podzim 2012 a třetí blok přednášek byl úspěšně ukončen v červnu 2013.

Kurz je tematicky rozdělen do čtyř základních oblastí:

  •  environmentálně šetrné konstrukce budov,
  •  energetický management v budovách,
  •  environmentálně šetrné technické zařízení budov,
  •  využití obnovitelných zdrojů v budovách.

Ve všech částech kurzu je kladen důraz na praktické aspekty problémových okruhů. Proto jako přednášející byli pečlivě vybíráni odborníci s dostatečnými zkušenostmi z praxe. Samozřejmě důležitým aspektem je i praxe v oboru školení a komunikace.

Od dubna roku 2012 bylo našimi kurzy proškoleno zhruba 70 účastníků. Od účastníků předchozích kurzů máme vynikající zpětnou vazbu, díky které neustále zvyšujeme kvalitu kurzů k vyšší spokojenosti posluchačů. Úspěšnost celého kurzu, tzn. počet účastníků, kteří navštívili všechny přednášky byla přibližně 70 %.

Účastníci kurzu

Kurzy absolvovali pracovníci projekčních a architektonických kanceláří, poradci v energetice a energetické efektivnosti, energetičtí auditoři, zástupci státních institucí a další zájemci, někteří také v rámci osobního vzdělávání či rekvalifikace.

Od účastníků předchozích kurzů máme vynikající zpětnou vazbu, díky které neustále zvyšujeme kvalitu kurzů k vyšší spokojenosti posluchačů. Účastníci kladně hodnotí převážně rozsáhlost celého kurzu ze všech zmiňovaných oblastí.

Posluchači dále oceňují, že mohou při přednáškách volně konzultovat s odborníkem na danou oblast. Účastníci mají k dispozici přednášky jak v písemné, tak v elektronické formě.