Odborný kurz Zásady moderní výstavby a hospodárného provozování budov

Lektoři

Ing. Michal Čejka: projektový manažer společnosti PORSENNA o.p.s., certifikovaný projektant a konzultant pasivních domů.

Ing. Michal Kabrhel: odborný asistent Fsv v Praze, odbor teorie stavebních konstrukcí a materiálů, člen organizačního výboru mezinárodní konference Clima 2013.

Ph.D., Doc. Ing. Tomáš Matuška: docent v Ústavu techniky prostředí FS ČVUT v Praze, odborník na obnovitelné zdroje energie, zejména na solární techniku, předseda ČSSE, STP ČR, člen výboru odborných sekcí vytápění, alternativní zdroje.

Ph.D., Ing. Jan Schwarzer: dlouhodobý pracovník Fs ČVUT v Praze, významný odborník na VZT a klimatizaci, obnovitelné zdroje energie.

Ph.D., Ing. Arch. Josef Smola: přední český architekt zabývající se výstavbou pasivních a nízkoenergetických domů, zakládající člen Centra pasivního domu, profesionální lektor a garant seminářů v oboru pasivních domů v České republice.

Ing. Vladimír Sochor: specialista na ekonomické a finanční analýzy energetických úsporných projektů, zástupce ředitele společnosti SEVEn.

Ing. Miroslav Šafařík: výkonný ředitel společnosti PORSENNA o.p.s., zaměřující se na propagaci udržitelné energetiky a zavádění energetického managementu ve veřejné správě.

Ph.D., Ing. Miroslav Urban: odborný asistent Fsv ČVUT v Praze, odborník na energetickou náročnost budov a evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Podílel se na vývoji výpočetního nástroje pro hodnocení energetické náročnosti budov (NKN).