Odborný kurz Zásady moderní výstavby a hospodárného provozování budov

Program kurzu

č. datum čas téma lekce přednášející
1 27.9.2013 8:30
-
12:00
Principy a nástroje energetického managementu Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.
2 4.10.2013 8:30
-
12:00
Teplo z OZE: solární tepelné soustavy Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
3 11.10.2013 8:30
-
12:00
Tepelná čerpadla Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
4 18.10.2013 8:30
-
12:00
Systémy vytápění, příprava TV Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
5 25.10.2013 8:30
-
12:00
Větrání a rekuperace Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
6 1.11.2013 8:30
-
12:00
Chlazení, klimatizace Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
7 8.11.2013 8:30
-
12:00
Právní požadavky: směrnice EPBD II, národní právní řád, příklady použití v praxi Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
8 15.11.2013 8:30
-
12:00
Právní požadavky na provoz budov, kvalita prostředí, hygienické požadavky Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
9 22.11.2013 8:30
-
12:00
EPC – principy a příklady Ing. Vladimír Sochor
10 29.11.2013 8:30
-
12:00
Návrh nízkoenergetických a pasivních domů - novostavby, opravy, ekonomika provozu Ing. Michal Čejka
11 6.12.2013 8:30
-
12:00
Nulové domy, příklady Ing. Arch. Josef Smola

Délka jedné lekce jsou 4 vyučovací hodiny, tj. 3 hodiny čistého času s tím, že rozložení lekce je vždy na daném lektorovi. Po skončení každé lekce následuje diskuse s lektorem podle zájmu účastníků a časových možností lektora, obvykle cca 30 minut.

Obsah lekcí

Pro bližší představu o obsahu odborného kurzu uvádíme níže krátké osnovy k jednotlivým lekcím. Lekce probíhá vždy od 8:30 do 12:00 s tím, že po skončení lekce následuje diskuse.

27.9. Principy a nástroje energetického managementu
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.

Podstata energetického managementu, vyhledávání, doporučení, příprava a realizace konkrétních opatření a projektů pro snižování provozních výdajů. Základní legislativa pro energetický management: směrnice o energetické náročnosti budov, zákon o hospodaření energií, normy pro energetické řízení. Energetický management v praxi a příklady realizace.

4.10. Teplo z OZE: solární tepelné soustavy
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Osvětlení pojmů, původ sluneční energie. Typy solárních kolektorů, účinnost a jejich použití. Druhy solárních soustav, jejich aplikace, parametry, navrhování. Ukázky solárních soustav.

11.10. Tepelná čerpadla
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Základní principy tepelných čerpadel. Navrhování tepelných čerpadel. Parametry tepelného čerpadla, bilancování provozu tepelného čerpadla. Nízkopotenciální zdroje tepla a jejich využití.

18.10. Systémy vytápění, příprava TV v šetrných budovách
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Využití primární energie, výpočet potřeby tepla na vytápění. Potřeba tepla na přípravu TV. Systémy vytápění jejich výhody, nevýhody. Druhy otopných ploch v šetrných budovách. Systémy přípravy teplé vody. Zpětné získávání tepla.

25.10. Větrání a rekuperace
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Legislativa, normové požadavky. Tepelné ztráty větráním, teplené ztráty prostupem. Vlhkost vzduchu. H-x diagram, teplovzdušné vytápění: dimenzování, výhody, nevýhody. Řízené větrání s rekuperací.

1.11. Chlazení a klimatizace
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Klimatizační systémy a jejich třídění, příklady.

8.11. Právní požadavky: směrnice EPBD II, národní právní řád, příklady použití v praxi
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Legislativa v souvislosti s certifikací budov. ENB a evropské normy. Příklady

15.11. Právní požadavky na provoz budov; kvalita prostředí, hygienické požadavky
Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Teorie vnitřního prostředí budov, tepelně vlhkostní mikroklima a jeho optimalizace, tepelná pohoda. Klasifikace, hodnocení vnitřního prostředí budov. Systémy větrání.

22.11. EPC – principy a příklady
Ing. Vladimír Sochor

Úvod do problematiky metody EPC. Charakteristika metody. Oblasti uplatnění energetických služeb. Využití EPC v ČR. Základní typy úsporných opatření. Výhody, nevýhody EPC.

Návrh nízkoenergetických a pasivních domů – novostavby, ekonomika provozu
Ing. Michal Čejka

Základní parametry a předpoklady nízkoenergetického a pasivního domu. Jak správně navrhnout pasivní dům, ukázka konstrukčních systémů a materiálů vhodných pro výstavbu EPD. Chyby a opravy při výstavbě, eliminace tepelných mostů. Energetické hodnocení.

6.12. Nulové domy, příklady
Ing. Arch. Josef Smola

Ukázky pasivních bytových domů v zahraničí, jejich systémy a energetická náročnost. Využití progresivních materiálů spojených s výstavbou úsporných budov. Vhodné řešení problematických detailů.