Odborný kurz Zásady moderní výstavby a hospodárného provozování budov

Po třech úspěšných bězích vzdělávacího programu na stejné téma jsme připravili pokračování v podobě odborného kurzu s příznivou cenou pro absolvování celého kurzu – viz Program aktuálního kurzu.

Tento odborný kurz tak plynule navazuje na tři předchozí kurzy Komplexního vzdělávacího programu, viz Historie kurzu.

Kdy se kurz koná

Od 27.září 2013 do 6.prosince 2013 vždy v pátek od 8:30 do 12:00

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro specialisty v oboru stavebnictví a TZB - projektanty, odborníky v oblasti TZB, architekty, stavební obchodníky, pracovníky energetických a poradenských společností, energetické manažery a další zájemce, kteří vcelku správně předpokládají, že environmentálně šetrná výstavba a hospodárné provozování budov ještě stále není tak přirozeným standardem v praxi, jak by bylo žádoucí.

Co od kurzu očekávat

Kurz seznámí posluchače se systémy a prvky moderních konstrukcí budov v synergii s trendy úspor energie z pohledu platné legislativy a technických norem. Dále vzdělá posluchače v systémech a ekonomice nízkoenergetických a pasivních domů. Část kurzu je věnována přehledu legislativy a norem ve vztahu k požadavkům směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Součástí kurzu je řešení praktických příkladů.

Na začátku odborného kurzu bude účastníkům nabídnuta možnost exkurze, přičemž si účastníci budou moci vybrat prohlídku ze tří objektů/staveb a zvolena bude exkurze, o niž bude největší zájem.

Čím je kurz jedinečný

Účelem kurzu je předvést jednotlivá témata co nejvíce do hloubky, představit podrobnosti daného tématu. Proto u posluchačů předpokládáme alespoň základní znalosti jednotlivých témat, při absolvování celého kurzu pak alespoň všeobecný přehled o většině témat.

Kde se kurz koná

V závěru každé přednášky je prostor pro individuální konzultaci s přednášejícím.

Absolventi kurzu oceňují právě míru detailu v jednotlivých tématech a míru interaktivity s lektorem.

Kurz je zahrnut do celoživotního vzdělávání ČKAIT s hodnocením 3 body. Počet účastníků kurzu a jednotlivých lekcí je omezen na 30 osob. Registrujte se prosím včas.

Kde se kurz koná

Všechny lekce se uskuteční v příjemném prostředí Výpočetního a informačního centra ČVUT, Zikova 4 (metro A, Dejvická)